Тема 1 Процес на разрешаване на конфликти

  • Спрете и помислете, веднага щом забележите конфликта. Начинът, по който реагирате, и това, което казвате, ще повлияят на ескалацията или деескалацията на конфликта. Останете спокойни, силни и зрели, не се притеснявайте от думите, не попадайте в капана на конфликта (когато човек се надява или иска да ви ядоса).
  • Пренасочете, тъй като нищо не може да бъде решено, докато конфликтът не бъде пренасочен чрез дискусия. Запазете спокойствие, търпение, предложете това, което е най-добро за вас и за лицето, участващо в конфликта, бъдете отворени за активно слушане
  • Проучете, причините за възникването на конфликта. Помислете за причините за конфликта, споделете гледната си точка, как се чувствате, бъдете отворени за изслушване, съсредоточете се върху истинския проблем..
  • Намерете едно или повече решения, като работите заедно. Не обвинявайте, не се оправдавайте, бъдете оптимисти, че ще бъде намерено решение, използвайте един от стиловете на управление.