Тема 1 Предимства на работата в екип.

Работата в екип може да ви осигури много предимства, като например:Добра комуникация:

когато сте ясни и изслушвате другите, е по-лесно да изпълните групова задача.Изграждане на доверие:

дребните конфликти могат да бъдат понесени, ако сте изградили добри и близки отношения с колегите си.Влияе върху творчеството и производителността:

мозъчната атака в група хора може да увеличи вдъхновението и въображението.Установява роли и отговорности:

това е от полза за работата в екип и повишава мотивацията.