Тема 1 Определение за здраве

Състояние на пълно

физическо

психическо 

социално

благополучие, а не само отсъствие на болест или недъг.

В това определение се разпознават два важни аспекта на здравето:

  • Аспектът на отсъствие на болест или недъг
  • Аспектът на здравното благополучие, като част не само от физическото, но и от психологическото и социалното здраве.