Тема 1 Комуникативни умения

След като дефинирахме термина комуникация и казахме защо е толкова важно за живота и работата, сега можем да разгледаме по-отблизо по-специфичните умения, които могат да бъдат полезни за осигуряването на добра комуникация.

Когато става въпрос за умения, свързани с междуличностния контакт, някои хора имат естествени предразположения и склонности да ги използват в ежедневни ситуации дори несъзнателно.

Въпреки това, няма нужда да се притеснявате, тъй като всяко комуникационно умение може да бъде обучено и развито лесно, обикновено чрез прилагане само на малки промени в обичайното ни, всекидневно поведение.

В този раздел ще представим и обясним някои от тях.

Активно слушане

както вече беше посочено по-рано, комуникацията е не само изразяване от себе си, но и слушане на другите. Активното слушане е обръщане на внимание към цялото съобщение, което се изпраща. Трябва да обърнете внимание на другия човек много внимателно и да анализирате не само вербалните му сигнали, но и невербалните. Ще бъде много положително да използвате собствения си език на тялото и жестове, за да покажете, че сте ангажирани

Яснота и сбитост

 кажете това, което искате по ясен, кратък начин, като се уверите, че сте предали най-важната информация.

Умение да задавате въпроси

Когато общувате, е важно да сте сигурни, че сте разбрани правилно и разбирате другите. За да го проверите, можете да задавате различни въпроси. По този начин можете да избегнете неправилна комуникация. Изяснете определени точки, като зададете въпроси и проверите дали това, което сте разбрали, е това, което означават.

Ангажираност

 включва обръщане на внимание на поведението и думите на вашия събеседник. Да бъдеш страстен към процеса на общуване с другите ще доведе до това другите да се чувстват по-добре и да ти се доверяват повече. Покажете своя ентусиазъм към учениците, които задават въпроси и изразяват себе си.

емпатията е способността да се разбират и споделят чувствата на другия. Тъй като комуникацията винаги е междуличностна, жизненоважно е да се опитате да видите ситуацията от друга гледна точка и да я уважавате.

това е информацията, получена след определено действие. Когато давате обратна връзка, уверете се, че се концентрирате и върху положителните страни. Когато го получите, слушайте внимателно, задайте уточняващ въпрос, ако е необходимо и се опитайте да го приложите по-късно.

да ви гледат като приятелски настроен човек може значително да повиши качеството на комуникацията ви с други хора, тъй като те ще ви се доверяват повече, както и ще се чувстват спокойни и в по-добро настроение.

вместо само да предавате посланието си и да насилвате идеите си, опитайте се да влезете в диалог с отворен ум. Не забравяйте, че целта на комуникацията често е обмен на идеи или създаване на решения на проблеми.