Тема 1 Как да работим в екип (теория и практика) – определение за работа в екип, изграждане на екип и умения за работа

Какво представлява работата в екип?

Едно много добро определение за екипна работа е: “Процесът на съвместна работа с група хора за постигане на определена цел. Екипната работа често е важна част от бизнеса, тъй като често е необходимо колегите да работят добре заедно, опитвайки се да дадат най-доброто от себе си при всякакви обстоятелства. Работата в екип означава, че хората ще се опитат да си сътрудничат, като използват индивидуалните си умения и предоставят конструктивна обратна връзка, въпреки  https://www.octanner.com/insights/articles/2018/9/13/the_teamwork_definit.html)

Това, което прави един екип успешен, е:

  • Ангажираността да се свърши работата

Да покажете нивото си на ангажираност в работата означава да създадете повече възможности за напредък. Ето защо трябва да проявявате увереност, да бъдете екипен играч, да изслушвате предложения и да споделяте идеи.

  • Добра комуникация

Уважителната среда намалява стреса и повишава психическото и физическото благополучие.

  • Доверие и уважение

Общувайте всеки ден и по всякакъв начин! Трябва да бъдем ясни и да изслушваме другите, за да направим комуникацията със съотборниците си по-ефективна.

Какво е изграждане на екип?

Тиймбилдингът е техника за подобряване на ефективността и комуникацията на работните групи чрез различни дейности. Чрез тиймбилдинга можем да определим силните и слабите страни на екипа и да постигнем по-добра производителност.

Важно е да се провеждат и да се участва в дейности по тиймбилдинг, защото това ще подобри сътрудничеството и мотивацията на екипа и ще доведе до по-добра екипна ефективност.

Ако на работното място има конфликти, ефективен метод за изграждане на по-здрави връзки и практикуване на по-добро сътрудничество е използването на дейности за решаване на проблеми.

Какво представляват работните умения?

Уменията за работа/екипна работа, които са описани по-долу, могат да ви помогнат да работите ефективно в организирана група.

Управление на времето

Решаване на проблеми

Сътрудничество

Умения за общуване

Критично мислене