Тема 1 Индивидуален конфликт

Индивидуалният конфликт се отнася до междуличностна несъвместимост или различно възприятие, като например различие в мненията и/или несъвместимост във взаимодействието с другите.

Вътрешноиндивидуалният конфликт е свързан с целта, която човек иска да постигне, и е от психологическо естество.Дилемата, която поставя вътрешният конфликт, обикновено е някакъв етичен или емоционален въпрос. Индикатори за вътрешен конфликт биха били колебанията на героя или самозадаването на въпроси от типа “какво направих погрешно?”. Вътрешният конфликт може да бъде и проблем, свързан с вземането на решение.


Междуиндивидуалният конфликт е свързан със съревнованието между хората за постигане на позиция, повишение или ресурси. Вие и брат ви сте в конфликт, за да разделите семейното наследство, защото мястото, където живеете, е собственост на брат ви. Мястото ви се нуждае от ремонт. Питате поне един, преди да го напуснете, но той не е съгласен.


Лични препоръки: да...

Приемате предложения и забележки от другите

Приемате лични предизвикателства

Бъдете наясно със самочувствието си

Осъзнавате емоциите и чувствата си. Се вслушвате в личните си нужди

Общувате чрез контакт с очите и жестове

Използвате тих тон, не повишавайте тон. Бъдете търпеливи и спокойни

Формулирате «лични-изявления”. Имате ключа към решението!