Тема 1 Избор на нов път

Всеки има нужди и желания. Когато сме на добро място, тези нужди и желания ни движат напред, така че да отговорим на нуждите си или да постигнем целите си.

Целите могат да варират при различните хора, като например да се справяме добре, да научим нещо ново, да се гордеем със себе си, да печелим пари, да имаме добри приятели, да бъдем пример за подражание за децата си.

Важно е да можем да определим нуждите и целите си и какво ни мотивира да ги постигнем. Когато тръгваме по нов път, е важно да сме наясно какво искаме да постигнем и от какво се нуждаем, за да можем да съобщим това на другите, така че те да ни подкрепят да направим промяна, да променим поведението си и да постигнем целите си.

Не бива да забравяме, че за да поискаме помощ и да започнем да променяме живота си, за да не се връщаме към старите си навици, е необходима смелост и много отдаденост.

Мотивацията за постигане на резултати е различна, но най-често тя може да бъде почерпена от семейството, религията и/или самоосъзнаването, както и от осъзнаването, че животът е нещо повече от това, което може да сте преживели в миналото. Има възможности за избор и помощ, когато решите да направите промяна.

Чуйте историята на Хезрон Браун: вдъхновете се!