въведение

Conflict?

Essence:

disagreement, differences, contradiction

Contextual definition

situation with incompatible goals, cognitions, or emotions (within or between individuals/groups) leading towards opposition or antagonistic interaction.

Синоними и антоними на конфликт

СИНОНИМИ за конфликт

различие, не съгласие, нарушение, вариации, кавга, сблъсък, борба, спор, конкуренция, несъответствие, намеса, дисхармония, несъгласие, противопоставяне, с рогата напредр срещу вятъра

АНТОНИМИ за конфликт

мир, примирие, споразумение, спокойствие, хармония, капитулация, съгласие, съгласие, стабилност

Conflict exists when a person has a need that is not being met

The Resolution of Conflict

Expressing the need

Finding out if the need can or cannot be met

IF yet (there is a solution)

IF no (NO: negotiate/manage the conflict)

If a conflict is hard to solve, you may need help, involving a neutral third party to help you mediate the dispute.

Теория за кривата на конфликта - етапи

  • Латентният конфликт е ситуация, която крие потенциален конфликт.
  • Възникващият конфликт е ситуация, при която потенциалният конфликт се превръща в действителен конфликт.
  • Ескалация на конфликта е ситуация, при която конфликтът се увеличава много с течение на времето. Може да сте в открит конфликт с някой друг или да изпаднете в силно несъгласие. Чувствате се ядосани, развълнувани, стресирани и т.н.
  • Увреждане означава, че от напрежението, породено от конфликта, са пострадали страните, участващи в конфликта.
  • Деескалацията или преговорите са ситуация, при която напрежението намалява, при която спорът се превръща в отражение на различни потребности или гледни точки.
  • Уреждането на конфликта е ситуация, при която интересите в конфликта се разпределят и може да се намери компромис.
  • Разрешаването на конфликта/постконфликтът е ситуация, при която се постига споразумение между двама или повече души, които са били в несъгласие. Мирното решение урежда спор, който е породил напрежение и стрес .