Раздел 2 : Управление на времето и вашите цели

  • Защо, какво и как (може да се управлява навреме)
    • Дейност: вашите защо
  • Какво: помислете за целите си
    • Дейност: задайте свои собствени разумни цели
    • Дейност: направете свой собствен списък със задачи и дейности