Раздел 1: Управление на времето във вашия живот

  • Какво е управление на времето и защо да го използваме?
  • Как се е възприемало управлението на времето с течение на времето?
  • Реално картографиране на ситуацията: основни области за управление на времето в управлението на времето от 4-то поколение
  • Дейност: картографиране на начина, по който разпределяте времето си в различни области от живота си