Раздел 1 Припознаване необходимостта от цялостен подход за предотвратяване или справяне с проблема със стреса

Този раздел се отнася до знанията, уменията и нагласите за стреса и за това как той влияе на човека. Дадено събитие се възприема като стресор, ако включва вече настъпила вреда или загуба, заплаха от бъдеща опасност или предизвикателство, което трябва да се преодолее.

В този модул ще бъде изразена връзката между положителния стрес и конструктивното поведение и отрицателния стрес и реконструктивното поведение. Разликата между оптимистичната и песимистичната гледна точка и различното поведение, дължащо се на лични характеристики, работна среда, психосоциални аспекти, предишен опит и др. Участниците ще бъдат помолени да разграничат дали стресът представлява възможност или риск. Те ще придобият знания как да се справят със стресови ситуации, като поставят стресорите в категории, научавайки повече за процеса на цикъла на стресорите. Освен това по време на този процес участниците ще имат възможност да се упражняват върху проблеми, свързани със стреса, и казуси и да отговарят на съответните въпроси, които ще им помогнат да разберат по-добре контекста.

И накрая, въпросите за оценка ще помогнат да се разберат знанията, които участниците са придобили чрез този модул.