Препратки

  • Barriers to Effective Communication | SkillsYouNeed. (2019). Retrieved from https://www.skillsyouneed.com/ips/barriers-communication.html
  • Communication Skills | SkillsYouNeed. (2019). Retrieved from: https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html
  • Dictionary by Merriam-Webster: America’s most-trusted online dictionary. (2019). Retrieved 24 November 2019, from https://www.merriam-webster.com/
  • Jacko, J. (2012) Komunikacja międzykulturowa w ujęciu fenomenologicznym-systemowym, in red. W. Maliszewski, M.Korczyński, K. Czerwiński. Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspektywa edukacyjna, Toruń.
  • Kusio, U. (2007). Świat się rusza – szkic z komunikacji międzykulturowej. Kultura I Edukacja1, 23-35.
  • Olejniczak, A. (2016). KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM. Studia I Prace Wneiz44, 75-86. doi: 10.18276/sip.2016.44/3-06
  • Pixabay. (2019). Retrieved from https://pixabay.com/-
  • Riccardi, P. (2014). Cross cultural communication. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk
  • Rzepa, T. (2006) Psychologia komunikowanie się menedżerów. Wydawnictwo Difin, Warszawa
  • Thompson, J. (2011). Is Nonverbal Communication a Numbers Game?. Retrieved 24 November 2019, from https://www.psychologytoday.com/us/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-communication-numbers-game