Управление на стреса

Last updated: ноември 11, 2022

Цели на обучението

Добре дошли в Модул 1: Управление на стреса

“Стресът се отразява неблагоприятно както на благосъстоянието, така и на цялостната работа на хората. Стресът може и трябва да се управлява, за да се защити и подобри психичното здраве на хората. Този модул се фокусира върху това да предостави на читателите знания, за да преценят кога и как стресът се превръща в опасност или възможност? Да разпознаят необходимостта, за да разработят цялостен подход за предотвратяване или справяне с проблемите, произтичащи от стреса, и да се научат как да намалят вредите, причинени от стреса на работното място, като повишат уменията за положителна адаптация на поведението и се справят с негативните последици от стреса. 

В края на този модул трябва да можете да :

  1. Да разпознаете необходимостта от разработване на цялостен подход за предотвратяване или справяне с проблемите, произтичащи от стреса .
  2. Да знаете как дадено събитие се възприема като стресиращо събитие и каква е обичайната лична реакция на стреса
  3. Да разпознавате дали стресът е опасност или възможност? Кога и защо?\
  4. Да прилагате подходящи стратегии за контрол
  5. Да научите как да бъдете оптимисти срещу песимисти и как това влияе на начина, по който се справяме със стреса
  6. Да се справяте със стресовите фактори
  7. Да се запознете с биологичните фактори – научете се как да бъдете във физическа форма – процесът борба или бягство
  8. Да научите и разпознвате поведенческите фактори – (Премахване – Промяна – Приемане)
  9. Да разпознавате процеса на справяне
  10. Да усъвършенствате уменията за адаптиране на позитивното поведение, насочени към преодоляване на негативните ефекти от стреса
Enrolled