Самооценка

Last updated: ноември 11, 2022

Цели на обучението

Добре дошли в Модул 8: Самочувствие

Като завършите този урок, ще можете да:

  • Знаете какво е самочувствие и каква е разликата между здравословно, ниско и прекомерно самочувствие
  • Определете моментите в живота си, когато сте имали здравословно, ниско и прекомерно самочувствие.
  • Избройте вътрешните и външните фактори, които влияят на самочувствието ви
  • Разработване на нови начини за повишаване на самочувствието ви

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled