Разрешаване на Конфликти

Last updated: май 10, 2022

Цели на обучението

Добре дошли в Модул 1: Управление на стреса

“Стресът се отразява неблагоприятно както на благосъстоянието, така и на цялостната работа на хората. Стресът може и трябва да се управлява, за да се защити и подобри психичното здраве на хората. Този модул се фокусира върху това да предостави на читателите знания, за да преценят кога и как стресът се превръща в опасност или възможност? Да разпознаят необходимостта, за да разработят цялостен подход за предотвратяване или справяне с проблемите, произтичащи от стреса, и да се научат как да намалят вредите, причинени от стреса на работното място, като повишат уменията за положителна адаптация на поведението и се справят с негативните последици от стреса. преди да прочетете съдържанието на курса, натиснете бутона с целите на обучението, за да научите повече

ЦЕЛИ НА УЧЕНЕТО: 

  1. Recognize the need in order to develop a comprehensive approach to prevent or address problems deriving from stress.
  2. Know how an event is perceived as stressor event and the usual personal reaction to stress.
  3. Recognize if the stress is danger or opportunity? When and why ?
  4. Implement appropriate control strategies
  5. Learn how to be Optimist Vs Pessimist and how this affect the way that we manage stress.
  6. Cope with stressors.
  7. Learn the Biological Factors – Learn how to be Physically Fit-  The process Fight or Flight
  8. Learn and recognize Behavioral Factors – (Remove – Change – Accept)
  9. Recognize the Coping Process
  10. Enhance skills of positive behavior adaptation addressing the negative effects of stress  
Enrolled