Разрешаване на Конфликти

Last updated: ноември 11, 2022

Цели на обучението

Добре дошли в Модул 3: Разрешаване на конфликти

Добре дошли в модула за разрешаване на конфликти! Той ще ви предложи необходимите знания и информация, за да разпознаете и след това да управлявате конфликтни ситуации, като ви представи някои примери от реалния живот и ви предостави необходимите умения за справяне с тях.Всеки модул започва от теорията и преминава към практиката и включва 2 учебни дейности. Включва и препоръки за управление на различните нива на конфликти.

Целите на обучението в този модул са насочени към това да:

  • разберете и съпоставите конфликта с неговите нива (индивидуален, групов, организационен).

  • разпознаете процеса на управление на конфликти (спрете и помислете; пренасочете конфликта; проучете; намерете решения) и неговите стилове (избягване, сътрудничество, компромис, приспособяване, съревнование).

  • оценявате и избирате умения за разрешаване на конфликти (емпатия, посредничество, асертивност, активно слушане, подпомагане и др

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled