Работа в екип

Last updated: ноември 11, 2022

Цели на обучението

Добре дошли в Модул 4: Работа в екип

Целите на обучението в този модул са да се помогне на бившите затворници да се научат как да работят в екип и как това може да подобри плавната им реинтеграция в обществото

Основните насоки, инструменти, стратегии, подходи, техники и методологии за учене ще доразвият уменията на бившите затворници в следните области: 

  1. Как да изградите доверие и силни работни взаимоотношения
  2. Как да поддържаме добра комуникация
  3. Как да бъдете креативни и продуктивни

В един отбор няма “аз”, а “ние”. В този модул ще намерите лесни начини да подобрите уменията си за работа в екип на работното място. Научаването на работа в екип може да помогне за рехабилитацията на бивши затворници .

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled