Насърчаване на здравето и стигма

Last updated: ноември 11, 2022

Цели на обучението

Добре дошли в Модул 6: Промоция на здравето и стигма

След завършване на този модул участниците трябва да могат да:

  • Да определят какво е здраве и психично здраве
  • Да разберат какво е здравна грамотност и цифрова здравна грамотност
  • Да прилагат различни стратегии за превенция, за да насърчават здравето си
  • Да разпознават различни състояния на психичното здраве и да се справят с тях
  • Да дефинират стигмата и различните видове стигма

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled