Модул управление на времето

Last updated: ноември 11, 2022

Цели на обучението

Добре дошли в Модул 2: Управление на времето

  • Курсът разглежда свързани с работата, лични и социални компетенции в областта на управлението на времето. Предоставя основен теоретичен преглед в областта, както и набор от практически инструкции и упражнения за ефективно управление на времето. Основните учебни цели са:
  • да ви научат какво означава терминът „управление на времето“ и ще можете ли да го прилагат в живота си.
  • да определите и настроите своите цели и как да ги формулират правилно.
  • да анализирате своите цели и да направят списък с дейностите за тяхното изпълнение.
  • да откриете различни методологии и принципи за планиране и приоритизиране на времето.
  • да можете да използвате на практика базираното на приоритет планиране.
  • да разберете личните и външни фактори с влияние върху управлението на времето.
  • да идентифицирате губещите времето ви и тестване на личния ритъм.
  • да разберете причината и последствията от стреса и влиянието му върху управлението на времето и да овладеете как да го предотвратите с нашето собствено планиране.

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled