Комуникативни умения

Last updated: ноември 11, 2022

Цели на обучението

Добре дошли в Модул 7: Комуникационни умения

  • Изучаване на същността и произхода на комуникацията.
  • Разбиране на различните видове комуникация и нейните специфики.
  • Получаване на информация за комуникационните умения.
  • Разбиране как добрата комуникация може да помогне за социалното включване.
  • Знания за ключовете за ефективна комуникация.
  • Разбиране на пречките пред успешната комуникация и как можем да ги сведем до минимум.
  • Изучаване на различни видове култури по отношение на комуникацията
Enrolled