ИКТ Умения

Last updated: ноември 11, 2022

Цели на обучението

Добре дошли в Модул 5: ИКТ умения (Лично и професионално развитие)

  • Aнализ на текущата ситуация и проблеми свързани с ИКТ уменията
  • Разбиране на ускоряването на дигиталната трансформация и въвеждането на дигитални технологии във всички сфери на живота
  • Определяне на пропуските в рехабилитационното образование
  • Запознаване с образователните нужди на бившите затворници
  • Приемане на придобиването на ИКТ умения като основен инструмент за бившите затворници
  • Разбиране на комплексната роля на професионалистите работещи с бившите затворници и съкилийниците им

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled