Bulgarian

Самооценка

Самооценка

Цели на обучението Добре дошли в Модул 8: СамочувствиеКато завършите този урок, ще можете да:Знаете какво е самочувствие и каква е разликата между здравословно, ниско и прекомерно самочувствиеОпределете моментите в

Комуникативни умения

Комуникативни умения

Цели на обучението Добре дошли в Модул 7: Комуникационни уменияИзучаване на същността и произхода на комуникацията.Разбиране на различните видове комуникация и нейните специфики.Получаване на информация за комуникационните умения.Разбиране как добрата

ИКТ Умения

ИКТ Умения

Цели на обучението Добре дошли в Модул 5: ИКТ умения (Лично и професионално развитие)Aнализ на текущата ситуация и проблеми свързани с ИКТ умениятаРазбиране на ускоряването на дигиталната трансформация и въвеждането

Модул управление на времето

Модул управление на времето

Цели на обучението Добре дошли в Модул 2: Управление на времето Курсът разглежда свързани с работата, лични и социални компетенции в областта на управлението на времето. Предоставя основен теоретичен преглед