Bulgarian

Самооценка

Самооценка

Цели на обучението Добре дошли в Модул 8: Самочувствие Като завършите този урок, ще можете да: Знаете какво е самочувствие и каква е разликата между здравословно, ниско и прекомерно самочувствие

Комуникативни умения

Комуникативни умения

Цели на обучението Добре дошли в Модул 7: Комуникационни умения Изучаване на същността и произхода на комуникацията. Разбиране на различните видове комуникация и нейните специфики. Получаване на информация за комуникационните

ИКТ Умения

ИКТ Умения

Цели на обучението Добре дошли в Модул 5: ИКТ умения (Лично и професионално развитие) Aнализ на текущата ситуация и проблеми свързани с ИКТ уменията Разбиране на ускоряването на дигиталната трансформация

Модул управление на времето

Модул управление на времето

Цели на обучението Добре дошли в Модул 2: Управление на времето Курсът разглежда свързани с работата, лични и социални компетенции в областта на управлението на времето. Предоставя основен теоретичен преглед