Резултати

Продуктите на проекта

IO1 - Обобщение на националните изследователски доклади

IO3 - Наръчник с насоки за адаптация на